Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm. Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản

Bách khoa thủy sản

Tác giả: Hội Nghề Cá Việt Nam
Thể loại: Nông - Lâm - Ngư

Bách khoa thủy sản do Trung ương Hội Nghề cá Việt Nam chủ trì, biên soạn, NXB Nông nghiệp xuất bản năm 2007. Đây cũng là cuốn bách khoa đầu tiên tổng quan về lĩnh vực thủy sản.

Bách khoa thủy sản gồm 600 trang khổ 20,5 x 29cm, tập trung và 6 nhóm nội dung cơ bản:

  • Môi trường
  • Nguồn lợi thủy sản
  • Khai thác
  • Nuôi trồng
  • Bảo quản và chế biến
  • Kinh tế xã hội nghề cá.

Bách khoa thủy sản là công trình trí tuệ tập thể được biên soạn khá công phu gồm nhiều hình phụ họa, 161 tranh ảnh màu về một số loài thủy sản chủ yếu.

Phần Môi trường gồm 51 trang với đầy đủ thông tin phân tích về môi trường nghề cá biển, thủy vực nội địa và môi trường với sự phát triển bền vững sản xuất thủy sản.

Phần Nguồn lợi thủy sản, gồm 141 trang, đánh giá sâu sát nguồn lợi cá biển, đặc trưng sinh vật học cá biển việt Nam, bảo tồn giá trị biển, 120 loài cá biển kinh tế, 8 loài rắn biển, 12 loài tôm biển, cua biển, 28 loài động vật thân mềm, 4 loài ruột khoang, rươi biển, 5 loài rùa biển Việt Nam, 15 loài cỏ biển, rong câu và rong sụn.

Người quan tâm thuỷ sản nội địa sẽ tìm thấy những thông tin bổ ích về nguồn lợi thủy sản sông hồ, bảo vệ phát triển thủy sản nội địa.

Phần Khai thác thủy sản với 73 trang đánh giá đầy đủ nội dung, từ khai thác thương mại và đánh cá giải trí, khai thác bền vững, nguồn lợi hải sản và ngư trường khai thác ở vùng biển việt Nam, nghề đánh cá biển, 11 ngư cụ khai thác truyền thống, kĩ thuật khai thác (lưới kéo, lưới vây, lưới rê, câu phương pháp liên hợp tại hồ chứa…), 10 ngư cụ và phương pháp bị cấm, an toàn trong khai thác, máy móc thiết bị trong khai thác: thăm dò đàn cá, máy đo sâu, dò cá, máy định vị…

Nuôi trồng thủy sản gồm 155 trang. Bạn đọc có thể tra cứu thông tin về 22 loài nuôi nước ngọt, 23 đối tượng hải sản và cách phòng chữa bệnh.

Nhà sách miễn phí hân hạnh giới thiệu cùng bạn đọc cuốn Bách khoa thủy sản PDF này

Bình luận