Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm. Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản

Biến rác thành nguồn tài nguyên quý giá nhất

Tác giả: Paul Olivier, Jozef De Smet, Todd Hyman và Marc Pare
Thể loại: Nông - Lâm - Ngư

Biến rác thành nguồn tài nguyên quý giá nhất.
Sản xuất thực phẩm, nhiên liệu, thức ăn gia súc và phân bón quy mô nhỏ.
Việt Nam đang đối mặt với rất nhiều vấn nạn về quản lý chất thải, và phải tìm
kiếm nhiều biện pháp xử lý ngoài việc chỉ đốt và chôn lấp. Tiểu luận này đề cập
đến ý tưởng quản lý chất thải liên quan đến việc tích hợp nhiều công nghệ đã
được kiểm chứng như: công nghệ ủ phân compost chịu nhiệt và ủ phân
compost vi sinh vật ưa nhiệt, công nghệ biến đổi sinh học với trùn đỏ và ruồi
lính đen, công nghệ lọc nước với bèo tấm, công nghệ khí hóa và lên men acid lactic.
Các công nghệ này không những chỉ giúp Việt Nam tự giải quyết được
các vấn nạn về quản lý chất thải mà còn giúp biến đổi chất thải thành nguồn tài
nguyên quý giá.

Biến rác thành nguồn tài nguyên quý giá nhất

Tác giả: Paul Olivier, Jozef De Smet, Todd Hyman và Marc Pare

Bình luận