Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản

Bộ Luật Lao Động

Tác giả: Quốc Hội Việt Nam

Bộ luật Lao động (Luật số: 10/2012/QH13) đã được Quốc hội khoá XIII thông qua ngày 18/6/2012, bắt đầu có hiệu lực từ 1/5/2013. Bộ luật lao động gồm 17 chương, 242 điều, tăng 19 điều so với Bộ luật Lao động năm 2006.

Bình luận