Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản

Các Kiểu Kiến Trúc Trên Thế Giới

Tác giả: Nguyễn Tứ

Các kiểu kiến trúc trên thế giới sẽ cho bạn đọc một bức tranh toàn cảnh về các công trình kiến trúc mà loài người đã tạo dựng nên theo trình tự lịch sử từ thời Trung cổ, phục hưng Châu Âu, thời đại công nghiệp và cho đến hiện đại ngày nay.

Bình luận