Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản

Các Triết Thuyết Lớn

Tác giả: Dominique Folscheid
Thể loại: Triết Học

Cuốn sách này sẽ giới thiệu đến các bạn những nội dung chính như sau: 
– Chương 1: Triết học tự tìm kiếm mình. 
– Chương 2: Triết học và Kitô giáo. 
– Chương 3: Lý trí chiếm lĩnh. 
– Chương 4: Thời đại phê phán lý trí. 
– Chương 5: Cái tuyệt đối và hệ thống. 
– Chương 6: Triết học ở bên ngoài bản thân nó. 
– Chương 7: Khủng hoảng của tri thức và sự sống. 
– Chương 8: Tồn tại và hiện tượng. 
Đây là cuốn sách được xuất bản trong khuôn khổ của chương trình hợp tác xuất bản, với sự giúp đỡ của Trung tâm Văn hóa và Hợp tác của Đại sứ quán Pháp tại nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Bình luận