Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm. Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản

Cẩm nang chẩn đoán bệnh cây ở Việt nam

Tác giả: Trung tâm nghiên cứu nông nghiệp quốc tế Australia
Thể loại: Nông - Lâm - Ngư

Cẩm nang chẩn đoán bệnh cây ở Việt nam

Bệnh hại cây trồng tiếp tục gây thiệt hại mùa màng đáng kể ở Việt Nam và các khu
vực khác có khí hậu nhiệt đới ở Đông Nam Á. Bệnh dịch vàng lùn và lùn xoắn
lá trên lúa ở miền Nam Việt Nam gần đây đánh dấu những tác động đáng kể của
bệnh cây đối với kinh tế xã hội ở cấp quốc gia.
Sự bùng phát dịch bệnh trên các cây trồng có giá trị kinh tế có thể tác động lớn
đến từng hộ nông dân tại những địa phương có ít cây trồng thay thế phù hợp –
phức hợp bệnh héo trên gừng ở Quảng Nam là một ví dụ.
Việc chẩn đoán chính xác tác nhân gây bệnh là yếu tố quan trọng quyết định sự
thành công của các biện pháp phòng trừ. Tuy nhiên, nhiều bệnh hại có các triệu
chứng giống nhau, khiến cho việc chẩn đoán tại chỗ gặp nhiều khó khăn, đôi khi
không thể thực hiện được. Vì vậy, các phòng thí nghiệm chẩn đoán là một thành
phần không thể thiếu trong mạng lưới bảo vệ thực vật. Cán bộ nhận trách nhiệm
làm công việc chẩn đoán bệnh cây cần phải trải qua quá trình đào tạo bài bản ở
trình độ đại học và sau đại học về kỹ năng nghiên cứu trong phòng thí nghiệm và
ngoài đồng ruộng, ngoài ra còn phải nắm vững những khái niệm cơ bản về bệnh
cây và quản lý bệnh hại tổng hợp.
Việc chẩn đoán chính xác tác nhân gây bệnh cũng vô cùng cần thiết cho việc xây
dựng và phát triển một cơ sở dữ liệu bệnh cây quốc gia một cách khoa học. Cơ sở
dữ liệu về bệnh cây ở Việt Nam sẽ là một phần then chốt cho sự thành công của
công tác kiểm dịch thực vật. Hơn nữa, cơ sở dữ liệu quốc gia là một phần quan
trọng của các biện pháp an ninh sinh học liên quan tới vấn đề trao đổi thương mại
hàng nông sản, đặc biệt đối với những quốc gia thành viên của Tổ chức Thương
mại Thế giới.
Cuốn cẩm nang này được biên soạn nhằm giúp các nhà nghiên cứu bệnh cây phát
triển những kỹ năng cơ bản trong việc chẩn đoán tác nhân gây bệnh, chủ yếu là các
bệnh do nấm ở rễ và thân cây. Những bệnh này thường ẩn, không biểu hiện triệu
chứng ngay nhưng gây ra những tổn thất đáng kể về mặt kinh tế xã hội ở Việt Nam.
Cẩm nang chẩn đoán bệnh cây ở Việt Nam
Nội dung của cuốn sách này dựa trên kinh nghiệm của các tác giả cùng nhiều
đồng nghiệp ở Australia và Việt Nam qua các chương trình tập huấn liên quan đến
các dự án khác nhau được tài trợ bởi Trung tâm Nghiên cứu Nông nghiệp Quốc
tế Australia (ACIAR), chương trình nâng cao năng lực cho Nông nghiệp và Phát
triển Nông thôn của AusAID, và Quỹ tài trợ Crawford của Viện Khoa học Kỹ thuật
và Công nghệ.
Cuốn cẩm nang này bổ sung cho các ấn phẩm khác của ACIAR và nhiều đồng
nghiệp khác tại Việt Nam.

 

Bình luận