Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm. Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản

Công nghệ vi sinh vật trong sản xuất nông nghiệp và xử lý ô nhiễm môi trường

Tác giả: PGS TS Nguyễn Xuân Thành
Thể loại: Nông - Lâm - Ngư

Giáo trình “ Công nghệ vi sinh vật trong sản xuất nông nghiệp và xử lý ô nhiễm môi trường “ được biên soạn với mục đích trang bị cho sinh viên khối Nông – Lâm nghiệp nói chung, đặc biệt là sinh viên các ngành Cây trồng, Nông hóa – Thổ nhưỡng, Bảo vệ thực vật, Làm vườn, Thủy nông cải tạo đất và môi trường… những kiến thức cơ bản về hoạt động sống của vi sinh vật, tính đa dạng của chúng trong tự nhiên và mối quan hệ hữu cơ giữa vi sinh vật với cơ thể sống khác, nhằm cân bằng hệ sinh thái học, tạo ra nhiều của cải vật chất cho xã hội, phát triển nền nông nghiệp, sinh thái sạch, bền vững và chống ô nhiệm môi trường.

Công nghệ vi sinh (Microbial Technology) là một bộ phận quan trọng trong công nghệ sinh học, là một môn khoa học nghiên cứu về những hoạt động sống của vi sinh vật, nhằm khai thác chúng tốt nhất vào quy trình sản xuất ở quy mô công nghiệp.

Những tiến bộ của công nghệ sinh học vi sinh vật ngày càng xâm nhập sâu trong mọi lĩnh vực hoạt động của con người. Với mục tiêu làm sao cho sự phát triển cho sự phát triển của công nghệ vi sinh nói riêng và công nghệ sinh học nói chung phải thực sự cho ấm no hạnh phúc của toàn nhân loại, nghĩa là phải ngăn chặn thảm họa chiến tranh vũ khí sinh học.

Giáo trình Công nghệ vi sinh vật trong sản xuất nông nghiệp và xử lý ô nhiễm môi trường được chủ biên và hiệu đính bởi PGS.TS Nguyễn Xuân Thành, gồm 7 chương:

Chương 1: Lịch sử và triển vọng của Công nghệ sinh học và công nghệ vi sinh vật trong nông nghiệp

Chương 2: Cơ sở hóa sinh và di truyền học của công nghệ sinh học vi sinh vật

Chương 3: Những nguyên tắc cơ bản của nuôi cấy vi sinh vật công nghiệp

Chương 4: Các dạng chế phẩm vi sinh vật dùng trong nông nghiệp

Chương 5: Chế phẩm vi sinh vật làm phân bón cải tạo đất

Chương 6: Chế phẩm sinh vật dùng trong bảo vệ thực vật

Chương 7: Chế phẩm vi sinh vật dùng trong chế tạo và cải tạo môi trường

Nhà sách miễn phí hân hạnh giới thiệu giáo trình Công nghệ vi sinh vật trong sản xuất nông nghiệp và xử lý ô nhiễm môi trường đến quý bạn đọc

Bình luận