Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản

Đại Cương Triết Học Trung Quốc – Tập 1

Tác giả: Nguyễn Hiến Lê
Thể loại: Triết Học

Nhằm phục vụ việc nghiên cứu, giảng dạy và học tập trong lĩnh vực triết học.

Sách gồm các phần sau:
– Chương 1: Vài nét sơ lược về sự phát triển của triết học Trung Hoa
– Chương 2: Vũ trụ luận
– Chương 3: Tri thức luận
Phụ lục:
– Nguyên tắc án văn trích dẫn
– Nhân danh có ghi trong quyển thượng

Bình luận