Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản

Đỉnh cao chói lọi

Tác giả: Dương thu Hương

Tác phẩm này đề cập tới nhân vật chính là Chủ tịch, người nhìn lại quãng đời về già của mình sau khi qua nhiều vinh nhục, ông cảm thấy cô đơn và trống vắng. Chủ tịch cảm thấy tủi nhục khi từng leo lên đỉnh cao chói lọi nhưng không đủ sức để bảo vệ người yêu của mình

Bình luận