Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm. Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản

Giáo Trình Dược Lý Học Thú Y

Tác giả: Phạm Khắc Hiếu
Thể loại: Nông - Lâm - Ngư

Hơn 20 năm trước, có thể nói, ở Việt Nam chưa có thị trường tự do thuốc thú y. Công cuộc đổi mới đất nước kể từ năm 1986 đến nay đã mang lại những thành tựu to lớn đối với nhiều lĩnh vực nói chung, cũng như đã thực sự đem lại sức sống sôi động mới cho ngành Dược Thú y Việt Nam.

Nhìn chung, ngành Dược Thú y Việt Nam đã đáp ứng ngày càng tốt hơn, đầy đủ hơn cả số lượng và chất lượng thuốc cho nhu cầu phát triển chăn nuôi của đất nước. Tỷ phần thuốc nội địa đã áp đáo tỷ phần thuốc ngoại nhập trên thị trường. Từ chỗ, năm 2000 thuốc nội chiếm không quá 20%, nay đã chiếm hơn 70% thuốc thú y trên thị trường. Một số chủng loại đã xuất khẩu sang lo nước khác nhau trong khu vực và thế giới.

Bình luận