Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm. Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản

Giáo trình sản xuất thức ăn hỗn hợp chăn nuôi

Tác giả: Lâm Trần Khanh
Thể loại: Nông - Lâm - Ngư

Giáo trình sản xuất thức ăn hỗn hợp chăn nuôi

Chương trình đào tạo nghề Sản xuất thức ăn hỗn hợp chăn nuôi được xây dựng trên cơ sở nhu cầu học viên và được thiết kế theo cấu trúc của sơ đồ DACUM.

Chương trình này được kết cấu thành 5 mô đun và sắp xếp theo trật tự lô-gíc nhằm cung cấp những kiến thức và kỹ năng từ cơ bản đến chuyên sâu về sản xuất thức ăn hỗn hợp chăn nuôi.

Nhà sách miễn phí hân hạnh giới thiệu Giáo trình sản xuất thức ăn hỗn hợp chăn nuôi , Mời bạn đọc cùng tham khảo.

Bình luận