Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm. Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản

Giáo Trình Vi Sinh Vật-Bệnh Truyền Nhiễm Vật Nuôi

Tác giả: Nguyễn Bá Hiên
Thể loại: Nông - Lâm - Ngư

Trong chăn nuôi thú y, việc phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm có vị trí mũi nhọn, quyết định đến lợi nhuận của quá trình sản xuất. Mặt khác, đứng trước thực tế có nhiều bệnh truyền nhiễm truyền từ động vật sang người, do vậy nghiên cứu về bệnh truyền nhiễm của vật nuôi còn có tác dụng bảo vệ chất lượng cuộc sống của cộng đồng người. Với mục đích nâng cao chất lượng đào tạo cán bộ chăn nuôi thú y tuyến cơ sở, tăng nguồn tài liệu tham kháo cho cán bộ kỹ thuật trong ngành, Trường trung học Nông nghiệp Hà Nội biên soạn Giáo trình Vi sinh vật – Bệnh truyền nhiễm vật nuôi.

Bình luận