Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm. Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản

Hồ Chí Minh Toàn Tập

Tác giả: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia

Hồ Chí Minh toàn tập là bộ sách sưu tầm tổng hợp những bài báo, thư từ, bài diễn văn, bản báo cáo, và các trả lời phỏng vấn truyền thông, báo chí trong và ngoài nước của Hồ Chí Minh, còn được lưu lại từ ghi âm và các số báo cũ hiện lưu giữ trong các viện bảo tàng, do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật xuất bản vào năm 1990, 2000, và dự kiến ra mắt độc giả vào năm 2011.

Trước đó, Nhà xuất bản Sự Thật (Hà Nội) cũng đã xuất bản 5 tập của bộ sách Hồ Chí Minh – Tuyển tập vào các năm từ 1971 đến 1983. So với bộ Toàn tập, bộ Tuyển tập có dung lượng ít hơn vì một số lượng đáng kể tài liệu còn đang được xác minh và hiệu đính. Năm 2003, bộ “Hồ Chí Minh tuyển tập” đã được tái bản lần thứ ba gồm ba tập.

Chọn tập để tải

Tập 1 (1919-1924): PDF
Tập 2
(1924-1930): PDF
Tập 3
(1930-1945): PDF
Tập 4
(1945-1946): PDF
Tập 5
(1947-1949): PDF
Tập 6
(1950-1952): PDF
Tập 7
(1953-1955): PDF
Tập 8
(1955-1957): PDF
Tập 9
(1958-1959): PDF
Tập 10
(1960-1962): PDF
Tập 11
(1963-1965): PDF
Tập 12
(1966-1967): PDF

Bình luận