Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm. Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản

Kiến Trúc Cổ Việt Nam Từ Cái Nhìn Khảo Cổ Học

Tác giả: Trịnh Cao Tưởng

Nhà xuất bản: NXB Xây dựng
Năm xuất bản: 2007
Số trang: 179
Mục Lục

 • Phục dựng tháp Tường Long – Đồ Sơn, Hải Phòng. Một cái nhìn khảo cổ học
 • Kiến trúc nhà cửa thời Trần
 • Chùa Vĩnh Nghiêm – Một trung tâm Phật giáo đã 700 tuổi
 • Đình làng, điểm lại bước đi ban đầu
 • Đình làng – Hình tượng
 • Đình Phù Lão – Bắc Giang. Một phát hiện có giá trị
 • Ghi chú về đình quê xứ Nghệ
 • Thẩm định lại giá trị kiến trúc văn miếu – Hà Nội
 • Văn hóa thời Nguyễn nhìn từ nhà khung gỗ
 • Hội An – nhìn từ các bản vẽ ghi của xí nghiệp bảo tồn và tu sửa di tích – Bộ Văn hóa
 • Tiếp xúc văn hóa ở Hội An nhìn từ nhà khung gỗ
 • Cây thước tầm trong nền kiến trúc cổ Việt Nam
 • Về cái củng trong nền kiến trúc cổ Việt Nam
 • Nguyễn An – Một kiến trúc sư – một nhà thơ – một nhân cách mẫu mực
 • Kiến trúc Thần đạo Nhật Bản (Shinto shrine)
Bình luận