Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm. Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản

Kim Chỉ Nam Của Học Sinh

Tác giả: Nguyễn Hiến Lê

Tôi viết cuốn này chỉ có mục đích gom góp, sắp đặt lại những điều ấy thành một hệ thống, để nhắc lại các em và hướng dẫn các em trong sự thực hành.

Các em phải thực hành ngay đi. Biết mà không làm thì không phải là biết. Đã tri được thì hành được; có hành được mới chứng được tri; tri hành không thể chia làm hai. Đó là học thuyết tri hành hợp nhất của Vương Dương Minh, một triết gia Trung Quốc đã được cả dân tộc Nhật Bản tôn sùng và đã làm cho nước Nhật cường thịnh một thời, lấn át cả Âu Mỹ. Mà đó cũng là nguyên tắc giáo khoa của người Mỹ bây giờ.

Mà các em biết không, người Việt chúng ta cũng có một tiếng đủ tóm được học thuyết của họ Vương và phương pháp của người Mỹ, tiếng đó là Học Hành. Học và hành chỉ là một, cho nên học và hành đi liền với nhau thành một tiếng.

Mục Lục

Ít Lời Thanh Minh Cùng Độc GiảThay Lời Tựa

Tựa Lần In Thứ Tư

PHẦN 1

ĐIỀU KIỆN CỐT YẾU ĐỂ HỌC

Chương ILời mở đầu. Phải tổ chức việc học

Chương II. Thân thể khỏe mạnh thì tinh thần mới sáng suốt

Chương IIIPhải theo nổi chương trình

Chương IVPhải có đủ sách vở và học cụ

PHẦN II

TỔ CHỨC VIỆC HỌC Ở TRƯỜNG VÀ Ở NHÀ

Chương ITổ chức việc học ở trường. Chú ý nghe lời giảng ở lớp thì công việc ở nhà sẽ nhẹ được một nửa.

Chương II Tổ chức việc, học ở nhà. Chú ý và thứ tự

Chương III. Tổ chức việc học ở nhà & Luyện trí nhớ

Chương IV. Hoàn cảnh thuận tiện để học

PHẦN III

MỘT PHƯƠNG PHÁP ĐỂ HỌC

Chương ICách học bài

Chương IICách làm bài

Chương IIILàm sao giỏi?

Chương IVHọc tư

Chương VMùa hoa phượng nở

KẾT

PHỤ LỤC

Bình luận