Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ! Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản

Kinh Thánh (Bản Dịch Thế Giới Mới)

Tác giả: Nhiều tác giả

Phần đầu của Kinh Thánh—Bản dịch Thế Giới Mới được phát hành vào năm 1950. Kể từ đó, một số người nghi ngờ hoặc phê bình về tính chính xác của Bản dịch Thế Giới Mới  vì bản dịch này có một số chỗ khác với những bản dịch khác. Sự khác biệt này thường xuất phát từ một trong những lý do dưới đây.

  • Đáng tin cậy. Bản dịch Thế Giới Mới được biên soạn dựa trên những nghiên cứu mới nhất và các bản chép tay cổ xưa đáng tin cậy nhất. Ngược lại, bản dịch King James Version năm 1611 dựa vào những bản chép tay thường thiếu chính xác và không cổ bằng những bản được dùng để biên soạn Bản dịch Thế Giới Mới.

  • Trung thực. Bản dịch Thế Giới Mới cố gắng truyền tải trung thực thông điệp mà Đức Chúa Trời hướng dẫn ghi lại (2 Ti-mô-thê 3:16). Nhiều bản dịch Kinh Thánh đã gạt sự trung thực của thông điệp Đức Chúa Trời sang một bên để theo những truyền thống của con người, chẳng hạn thay thế danh của Đức Chúa Trời là Giê-hô-va bằng những tước vị như Chúa hoặc Đức Chúa Trời.

  • Dịch sát. Khác với các bản diễn ý, Bản dịch Thế Giới Mới dịch sát nhưng vẫn đảm bảo sự tự nhiên hoặc không che khuất ý tưởng nguyên bản. Còn các bản dịch diễn ý có thể đã lồng thêm quan điểm của loài người hoặc loại bỏ những chi tiết quan trọng.

Bình luận