Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm. Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản

Linux All-In-One For Dummies – 5Th Edition

Tác giả: Emmett Dulaney

Linux All-in-One For Dummies giải thích mọi thứ bạn cần để bắt đầu và chạy với hệ điều hành Linux phổ biến. Được viết trong phong cách thân thiện và dễ tiếp cận, cuốn sách lý tưởng cho người mới dùng Linux và người đã có một ít kinh nghiệm với hệ điều hành này, cũng như bất kỳ ai đang học chứng chỉ Linux cấp độ 1. Bốn phần bên trong sách bao gồm các vấn đề cơ bản của Linux, làm sao để tương tác với nó, các vấn đề về mạng, dịch vụ Internet, quản trị, bảo mật, kịch bản scripting và chứng chỉ cấp 1.

Bao gồm tất cả mọi thứ người mới bắt đầu cần biết để thâm nhập vào thế giới khổng lồ của Linux, Linux All-in-One For Dummies, 5th Edition là tài nguyên và tài liệu tham khảo cuối cùng cho các chuyên gia tham vọng.
Tất cả những gì bạn cần để khởi đầu thu bé lại vừa bằng một quyển sách. Thật là tuyệt vời!

Table of Contents

Introduction 1

Book I: Getting Started with Linux 7

Chapter 1: Introducing Linux 9

Chapter 2: Installing Linux 29

Chapter 3: Troubleshooting and Configuring Linux 37

Chapter 4: Trying Out Linux 57

Book II: Linux Desktops 67

Chapter 1: GNOME, Unity, Cinnamon, and MATE 69

Chapter 2: The KDE Desktop 79

Chapter 3: Commanding the Shell 89

Chapter 4: Navigating the Linux File System 109

Chapter 5: Introducing Linux Applications 127

Chapter 6: Using Text Editors 139

Book III: Networking 151

Chapter 1: Connecting to the Internet 153

Chapter 2: Setting Up a Local Area Network 167

Chapter 3: Going Wireless 179

Chapter 4: Managing the Network 189

Book IV: The Internet 203

Chapter 1: Browsing the Web 205

Chapter 2: Reading Newsgroups and RSS Feeds 217

Chapter 3: Using FTP 231

Chapter 4: Hosting Internet Services 241

Chapter 5: Managing Mail and News Servers 257

Chapter 6: Managing DNS 279

Book V: Administration 299

Chapter 1: Introducing Basic System Administration 301

Chapter 2: Managing Users and Groups 337

Chapter 3: Managing File Systems 351

Chapter 4: Working with Samba and NFS 373

Book VI: Security 381

Chapter 1: Introducing Linux Security 383

Chapter 2: Securing Linux 399

Chapter 3: Computer Security Audits and Vulnerability Testing Types 429

Book VII: Scripting 443

Chapter 1: Introductory Shell Scripting 445

Chapter 2: Advanced Shell Scripting 457

Chapter 3: Programming in Linux 465

Book VIII: Linux Certification 489

Chapter 1: Studying for the Linux Essentials Certification Exam 491

Chapter 2: Studying for the CompTIA Linux+ Powered by LPI Certification Exams 501

Chapter 3: Other Linux Certifications 517

 

Bình luận