Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản

Lỡ tay chạm ngực con gái

Tác giả: Oni
“Lỡ tay chạm ngực con gái” là một điển hình của văn học mạng, nơi bạn đọc quyết định tác phẩm chứ không phải người viết có quyền đó. Bạn đọc chán, truyện ngắn hay những tiểu luận của bạn chả ai copy về xem, bạn đọc muốn, một cái “lỡ tay chạm ngực bạn gái” sẽ phải kéo dài ra, có thể trở thành một câu chuyện kinh điển khắp các mạng.
Bình luận