Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản

Nhất Niệm Vĩnh Hằng

Tác giả: Nhĩ Căn

一念永恒

Nhất niệm thành biển cả, nhất niệm hóa nương dâu.

Nhất niệm trảm nghìn Ma, nhất niệm giết vạn Tiên.

Chỉ có niệm của ta… là Vĩnh hằng.

Bình luận