Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản

Ông Già Khốttabít

Tác giả: L. Laghin
ông già Khốttabít là một vị thần trong truyện cổ Nghìn lẻ một đêm, bị nhốt trong một cái bình gốm phủ rêu đã yểm bùa có khắc tên đức Alla hàng nghìn năm dưới đáy sông Moskva, được Volka, một đội viên thiếu niên trẻ (12 tuổi) mò lên và giải thoát. 
Bình luận