Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm. Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản

Quên Đi Quá Khứ Sống Đời Tự Tại – Sách nói miễn phí mp3

Tác giả:

Quên Đi Quá Khứ Sống Đời Tự Tại – Sách nói miễn phí mp3

Bệnh tật, khổ đau, chết chóc, chiến tranh, thiên tai … ngày càng bùng phát dữ dội và không dễ gì giải quyết được trong một thế giới ngày càng rối ren, phức tạp như hiện nay. Thông đạt giáo lý Phật Giáo Tây Tạng, Lama Surya Das – bằng những giai thoại đầy ý nghĩa, các bài tập thiền, trì chí – đã vạch ra con đường đưa nhân loại đến chỗ thông tuệ, sáng suốt để nhờ đó thoát khỏi mọi ràng buộc cá nhân cũng như tập thể .

Và chúng ta :

+ Hãy xem khổ đau và vô thường như thực phẩm trần gian không thể từ chối, giúp con người thấu hiểu chính ta và bản chất cuộc đời.

+ Đừng trốn chạy mà hãy biến thất vọng, phiền não thành nguồn lực tình thương và trí tuệ.

+ Hãy buông bỏ con người – trước đây luôn canh cánh nỗi sợ hãi và lòng hoài nghi để nắm bắt từng chuyển biến nội tâm sẵn sàng cho một đời sống tự tại thênh thang niềm vui thoải.

Xem thêm hơn 100 quyển sách nói miễn phí mp3 audio book tại link bên dưới
https://nhasachmienphi.com/kho-sach-noi-tang-ban-doc-sach-noi-mien-phi-audio-book.html

Bình luận