Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản

Tiếu lâm chính trị Việt Nam năm 1980

Tác giả: Trần Khốt