Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm. Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản

Kể Chuyện Danh Nhân Việt Nam – Tập 5: Danh Nhân Quân Sự Việt Nam

Tác giả: Lê Minh Quốc