Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ! Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản

Horrible Science – Điện Học Cuốn Hút Đến Tóe Lửa

Tác giả: Nick Arnold - Tony De Saulles