Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản

Xây Dựng Để Trường Tồn

Tác giả: Jim Collins - Jerry I. Porras
Thể loại: Kinh Tế - Quản Lý