Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản

Lập kế hoạch sản xuất kinh doanh

Tác giả: Nguyễn Vũ Phương Thúy (chủ biên)
Thể loại: Nông - Lâm - Ngư