Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản

Xác định nhu cầu thị trường và lựa chọn sản phẩm nông lâm kết hợp

Tác giả: Ths. Trần Đình Mạnh - Chủ biên
Thể loại: Nông - Lâm - Ngư