Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm. Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản

Xác định nhu cầu thị trường và lựa chọn sản phẩm nông lâm kết hợp

Tác giả: Ths. Trần Đình Mạnh - Chủ biên
Thể loại: Nông - Lâm - Ngư