Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm. Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản

Tài liệu hướng dẫn làm IMO – MEVI – SKE – MOLM

Tác giả: Hoàng Sơn Công (Đông Phong Võ biên tập)

Tài liệu hướng dẫn cách làm IMO – MEVI – SKE – MOLM tổng hợp từ Group Facebook Liên Minh Nông Nghiệp Tử Tế

  • Hướng dẫn làm IMO
  • Hướng dẫn làm MEVI
  • Hướng dẫn làm SKE
  • Hướng dẫn làm MOLM

Tất cả kiến thức tuyệt vời nhất đều nằm trong tài liệu này, Bạn hãy đọc, hãy thực hành và hãy lan tỏa để mọi người, mọi nhà đều biết cách làm IMO, cách làm Mevi, Cách làm SKE, cách làm MOLM…, để không còn thấy cảnh hóa chất hủy hoại cuộc sống tươi đẹp của con cháu chúng ta sau này.

1. Tổng hợp về IMO – MeVi – MOLM
2. Tổng hợp về hoá, hoá dược, hoá Mỹ phẩm
3. Tổng hợp về enzyme – probiotic – honey
4. Tổng hợp về nam dược
Trân trọng cảm ơn Bạn Đông Phong Võ đã tổng hợp tài liệu này.

Người tổng hợp: Facebook Đông Phong Võ

Kiến thức từ Anh Hoàng Sơn Công

Bình luận