Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản

Tài liệu Hướng dẫn làm Nông nghiệp sạch

Tác giả: Sưu tầm
Thể loại: Nông - Lâm - Ngư

Tài liệu Hướng dẫn làm Nông nghiệp sạch

Nông nghiệp sạch được hiểu là một hệ thống quản lý, sản xuất nông nghiệp, tránh hoặc giảm thiểu sử dụng các loại phân bón và thuốc trừ sâu tổng hợp, giảm tối đa ô nhiễm không khí, đất và nước. … Nhu cầu lớn về thực phẩm sạch là cơ hội phát triển cho nông nghiệp sạch.

Nhà sách miễn phí hân hạnh giới thiệu Tài liệu Hướng dẫn làm Nông nghiệp sạch cùng bạn đọc

Bình luận