Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản

Tạp Bút Năm Quí Dậu 1993 – Di Cảo

Tác giả: Vương Hồng Sển
Thể loại: Hồi Ký - Tuỳ Bút
Tạp Bút Năm Quí Dậu được tìm thấy trong thư phòng tại Vân Đường Phủ, nơi sinh thời cụ Vương Hồng Sển đã sống, cùng với những giấy tờ tư liệu và cả những quyển nhật ký của ông. Tác giả đã viết trên giấy pelure và đóng thành tập, có bìa làm bằng giấy vụn tự cắt, trông chẳng khác gì một quyển sách xưa. Nhà sưu tầm đồ cổ đã mang cái mỹ cảm hoài cổ vào tác phẩm.
Bình luận