Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản

Thần Khúc – La Divina Commedia

Tác giả: Dante Alighieri

“Thần Khúc” kể lại một cuộc du hành kỳ lạ của Dante sang thế giới bên kia –  thế giới của người chết. Nhà thơ Virgile được Beatrice, người yêu thưở thiếu thời của Dante, phái đến làm người hướng dẫn Dante đi tham quan Địa Ngục và một phần Tĩnh Ngục. Đến đây Virgile vì chưa chịu phép của đạo thiên chúa nên không được đi tiếp. Beatrice xuất hiện và hướng dẫn Dante đi xem Thiên Đường.

Màu sắc trung cổ in đậm trên Thần Khúc. Tác phẩm gồm 3 phần: Địa Ngục, Tĩnh Ngục và Thiên Đường, mỗi phần 33 khúc, thêm một khúc khai mào thế là có tất cả 100 khúc.

Bình luận