Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản

Thiết Kế Cống Và Cầu Nhỏ Trên Đường Ô Tô

Tác giả: Nguyễn Quang Chiêu - Trần Tuấn Hiệp

1. Khảo sát cầu nhỏ và cống
2. Tính toán lưu lượng
3. Phân loại cống, chọn kiểu cống và bố trí cống
4. Tính toán thủy lực cống, cầu nhỏ
5. Thiết kế kết cấu cống
6. Tính toán kết cấu cầu bản mố nhẹ
7. Các phụ lục

Bình luận