Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm. Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản

Thời Ngô Đinh tiền Lê Lý – Sách nói audio book

Tác giả:

Thời Ngô Đinh tiền Lê Lý – Sách nói audio book

Đây là thời kỳ mở đầu của chế độ phong kiến Việt Nam. Hệ thống chính quyền được củng cố, tuy còn đơn giản nhưng thể hiện rõ một bước tiến trong công cuộc xây dựng chính quyền độc lập tự chủ từ trung ương tới địa phương. Các lĩnh vực quân sự, kinh tế, văn hóa… cũng được củng cố, ổn định đặt nền móng cho một thời kỳ phát triển lâu dài của các triều đại phong kiến Việt Nam sau này. Những thành công trong xây dựng đất nước, trong công cuộc dẹp thù trong, thắng giặc ngoài của Ngô Quyền, Đinh Bộ Lĩnh, Lê Hoàn đã phản ánh sự khởi đầu tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển rực rỡ của nền văn minh Đại Việt.

Đàn Ông Sao Hỏa, Đàn Bà Sao Kim

Bình luận