Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản

Trắc Nghiệm Nâng Cao Nón – Trụ – Cầu

Tác giả: Đặng Việt Đông

Trắc nghiệm nâng cao nón – trụ – cầu” của thầy Đặng Việt Đông sư tầm và tổng hợp bao gồm các bài toán trắc nghiệm được tuyển chọn từ các đề thi thử môn Toán, tài liệu thích hợp cho học sinh khá, giỏi ôn luyện điểm 8 – 9 – 10 trong kỳ thi THPT Quốc gia môn Toán.

Tài liệu gồm các chủ đề sau:

  • Chủ đề Mặt nón – khối nón
  • Chủ đề Mặt trụ – khối trụ
  • Chủ đề Mặt cầu – khối cầu
  • Chủ đề Mặt tròn xoay – khối tròn xoay
  • Chủ đề Ứng dụng thực tế
Bình luận