Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản

Trắc Nghiệm Toán 12 – Có Đáp Án

Tác giả: Đoàn Quỳnh

Nội Dung Cuốn Sách Trắc Nghiệm Toán 12 Gồm 2 Phần:

  1. Phần Một: Giải Tích.
  2. Phần Hai: Hình Học.

Mỗi phần gồm các chương, được trình bày theo thứ tự như trong sách giáo khoa ( SGK ) Giải tích 12 và SGK Hình Học hiện hành.

Bình luận