Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm. Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản

Tự Luyện Nội Công Thiếu Lâm Tự

Tác giả: Hàng Thanh

Lịch sử môn nội công, độ tuổi và mức độ tập, hiệu quả của nội công Sơn Đông

Bài tập I – Luyện thân thủ gồm Ngũ Bộ Tấn để tấn vững chắc, Thập Bát Thế Thủ Tụ Lực đẻ biết cách phát huy sức lực trong người

Phép quán tưởng Khí Thần Hóa Lực

Bài tập II – Thiết Tuyến Viên Hình Quyền 36 thức luyện nội công và chiến đấu thượng thừa, có thể làm nền tảng ứng dụng cho mọi môn phái

Phép chế vòng thiết tuyến

Bình luận