Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm. Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản

Từ Sinh Lý Đến Dưỡng Sinh

Tác giả: Nguyễn Khắc Viện
Sách tuy nhỏ, nhưng chứa đựng rất nhiều kiến thức đông tây, nói chung đúng hơn, nó đúc kết rất nhiều kiến thức tản mạn thành hệ thống, quy những hoạt động tâm lý sinh lý phức tạp về một mối, đi từ những kích động thiên hình vạn trạng của môi trường bên ngoài đến phản ứng một cách hình như duy nhất của cơ thể. Đi vào cơ bản như vậy và dựa vào kinh nghiệm cổ truyền, tác giả đề xuất ra được một phương pháp và những biện pháp tập luyện đơn giản nhưng rất hiệu nghiệm.
Bình luận