Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm. Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản

Vài Lời Ngỏ Với Bạn Trẻ

Tác giả: Nguyễn Hiến Lê

Nguyễn Hiến Lê là một nhà nghiên cứu – biên khảo – dịch thuật cần mẫn; đồng thời cũng là một cây bút quen thuộc với bạn đọc miền Nam.

Sự hoan nghênh và tiếp tục trao đổi ấy không hẳn vì mọi điều ông nói ra đều đúng và hay cả, mà trước hết, là vì người ta thấy ông nói thẳng, nói thật với tất cả tấm lòng chân thành của một trí thức yêu nước, có tinh thần dân tộc chân chính, sâu sắc.

Tấm lòng này của ông được đặc biệt thể hiện rõ khi ông nhắc nhở, kêu gọi các bạn trẻ cần tôn trọng đạo nghĩa, uống nước nhớ nguồn, cần ra sức học tập, trau dồi năng lực toàn diện để góp phần xây dựng đất nước phồn vinh trên cơ sở tự lập tự cường.

Các kiến giải của học giả Nguyễn Hiến Lê và những số liệu, những sự việc… kèm theo, là những kiến giải, số liệu, sự việc… của vài ba chục năm về trước. Đối với hôm nay, thì đã có nhiều kiến giải đã được thực hiện bình thường, có những kiến giải cũng cần được tìm hiểu cân nhắc thêm; còn về số liệu và sự việc, thì hẳn là đã cũ, nhưng vẫn còn giá trị so sánh, tham khảo nhất định.

Trân trọng công phu và tấm lòng của một học giả, Nhà Xuất bản Văn học xuất bản tập Vài lời ngỏ với bạn trẻ này và xin lưu ý đôi điều cùng bạn đọc.

Mục Lục :
Lời Nhà Xuất Bản
Tựa
1. Dùng tiếng Việt làm chuyển ngữ ở bậc Đại học
2. Tìm một giải pháp cho ngành xuất bản Việt Nam
3. Lật qua hồ sơ thanh niên
4. Vấn đề thông cảm lẫn nhau giữa chính quyền và nhân dân
5. Vấn đề tư thục
6. Phỏng vấn về vấn đề thời cuộc của báo Hoài Bão
7. Thân phận người dân các nước chậm tiến
8. Một nền giáo dục phục vụ
9. Tình hình xuất bản từ Tết Mậu Thân (1968) đến nay
10. Vấn đề kiểm duyệt
11. Sau mười tám năm tiếp xúc với người Mỹ và vài suy tư về phong trào về nguồn
12. Vài lời ngỏ với bạn trẻ

Bình luận