Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản

Văn Hoá Lối Sống Của Người Theo Hồi Giáo

Tác giả: Nguyễn Mạnh Cường

Đạo hồi-lịch sử hình thành (kinh cô ran). lối sống đạo của người theo hồi giáo. người chăm việt nam với đạo hồi. sắc màu văn hóa hồi giáo. Hồi giáo trong xã hội hiện đại.

Bình luận