Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản

Wir Lernen Deutsch – Chúng Ta Học Tiếng Đức

Tác giả: Đặng Trung Ngọc
Thể loại: Học Ngoại Ngữ

Đây là cuốn sách hay dành cho cách bạn đang muốn tìm hiểu vào học tiếng Đức bao gồm cách đọc, ngữ pháp và từ vựng…, sách do chính tác giả Đặng Trung Ngọc gửi đến cho thư viện Sachvui.com của chúng ta!

Mời các bạn tham khảo!

Bình luận