Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản

Yêu anh hơn cả tử thần

Tác giả: Tào Đình
Quay trở lại với độc giả Việt Nam lần này với “Yêu anh hơn cả tử thần” Tào Đình mang đến cho bạn đọc Việt Nam những câu chuyện rất thật về một thế hệ trẻ say mê “dịch chuyển” trong xã hội Trung Quốc hiện đại
Bình luận