Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm. Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản

Anh Hùng

Tác giả: Gió Thổi Lá Bay

Danh sách chương

Thể loại: tiên hiệp, sắc hiệp, huyền huyễn 

Trong truyện tác giả nêu lên một số địa điểm và nhân vật lịch sử của Việt Nam nhưng đều được viết dựa trên trí tưởng tượng của tác giả hoàn toàn không có thật.

Nội dung truyện có nhiều tình tiết vui vẻ, những màn sắc thịt độ nóng cao các bạn nhớ chuẩn bị sẵn khăn giấy nhé, main chính siêu lầy bực…

Cảnh giới tu luyện: Võ sĩ, võ sư, đại võ sư, võ tướng, 

võ vương, Võ Tôn, Võ Quân, Võ Thánh, Võ Đế, Võ Thần…. 

Luyện dươc sư: nhất phẩm tới thập phẩm. 

Yêu thú: nhất giai tới thập giai. 

…… 

Truyện có yếu tố 18+. 

Bình luận