Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản

Ba Mươi Triết Gia Tây Phương

Tác giả: Nguyễn Ước
Thể loại: Triết Học
Giới thiệu một cái nhìn khái quát về ba mươi Triết Gia tiêu biểu của Tây Phương: từ Socates, Plato, Descartes, Spinoza, Kant, Husserl, Marx, Heidegger, Jung, Dewey..
Bình luận