Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm. Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản

Gia Lễ Xưa Và Nay

Tác giả: Phạm Côn Sơn

Tác phẩm là một công trình tham cứu, biên soạn rất thích hợp với giai đoạn toàn dân ta đang khai triển một nền văn hoá mới đậm đà bản sắc dân tộc, kết hợp truyền thống với hiện đại.

Nội dung bao gồm những vấn đề cần biết trong tập quán quần chúng xưa nay, không có tính cách biện luận, nhưng gần như khá đầy đủ những tình tiết để mọi người đọc suy nghĩ, chắt lọc những điều hay, nhớ lại những quan điểm của người xưa để duy trì và áp dụng cho thời nay, đồng thời cũng loại bỏ những hủ tục, mê tín dị đoan, phản khoa học.

Trong khi xã hội, quốc gia tiến lên trong một đời đổi mới, thịnh vượng, theo xu hướng phát triển chung của nhân loại trên hành tinh này trong thế kỷ và thiên niên kỷ mới, mỗi người Việt Nam chúng ta cũng cần nhận thức lại, nhận định lại căn bản văn hoá dân tộc, đường lối giáo dục của người dân nước ta thời xưa để tự mình vạch ra một phương hướng tốt, tiến bộ và thích nghi ở mọi nhà.

Mục lục:

Lời giới thiệu của nhà xuất bản

Dẫn nhập (nhân dịp in lại lần thứ 4)

Lời nói đầu

Chương 1: Lễ nghĩa và tương lai của gia đình

Sự cần thiết của Gia Lễ

Gia Lễ trong hệ luỵ nhân sinh

Hiểu về Gia Lễ như thế nào?

Hướng về tương lai

Chương 2: Lễ nghi hôn nhân

Hôn nân và giá thú

Lục lễ

Một số nhận xét về lễ nghi Việt Nam

Những tục lệ xưa

Nghi thức lễ gia tiên bên đàng gái trước khi rước dâu

Lễ bên họ nhà trai

Tế tơ hồng

Một số lễ tục đặc biệt

Lễ phản bái

Hôn lễ cung đình

Nhận thức và quan điểm về hôn lễ ngày nay

Lời gia huấn của gia trưởng

Chương 3: Tang lễ

I. Lâm chung

Tự sửa soạn ngày chết

Giờ hấp hối

Những điều lưu ý trong phút lâm chung

II. Tiến hành lễ tang

Lập tang chủ và chủ phụ

Lập người hộ lễ

Cáo phó

Chuẩn bị áo quan

Lễ nhập mộc

Lễ nhập quan

Lễ nhập phục

Những nghi thức khác

Phú viếng

Chọn đất làm huyệt mộ

III. Các thủ tục lễ nghi an táng

Chuyển cửu và lễ yết tố

Cáo thần đạo lộ

Nghi trượng đám táng

Nghi trượng đi đường

Phường tuồng dẫn đường trị huyệt

Nhà trạm và lễ đề chủ

Lễ hạ nguyệt

Tế thành phần

Lễ phản khốc

Tế tổ và tế ngu

Ấp mộ và viếng mộ

IV. Các lễ trong thời kỳ tang chế

Làm chay chung thất

Lễ mát nhà việc cúng cơm

Lễ giỗ trong tang chế

Tuần tốt khốc

Tiểu tường

Đại tường

Cải táng

Tìm hiểu tang lễ vua chúa xưa

V. Tang chế và tang phục

Nguyên tắc áp dụng

Thành phần và mức độ để tang

Tang ông, bà, cụ, kỵ

Tang cha mẹ

Tang chú bác, cậu mợ, cô dì

Tang những người bằng vai

Tang họ nhà chồng

Người đàn bà xuất giá để tang họ nhà mình

Tang lễ ngày nay

Chương 4: Thờ phụng tổ tiên

Quan niệm về thờ phụng Tổ tiên

Cách thờ phụng thời xưa

Lòng hiếu thảo và việc phụng dưỡng

Cúng gia tiên

Cúng giỗ và cách thức làm lễ theo xưa

Cách thức dạy

Văn tế, văn khấn

Cẩn trọng khi dang cúng gia tiên

Gia phả

Chương 5: Chiều hướng gia lễ ngày nay

Gia Lễ ngày nay cần phải như thế nào?

Cách mạng lòng tin

Gia Lễ, một nhu cầu cấp thiết của giáo dục gia đình

Phụ biên

Giải đáp thắc mắc

Chữ Hiếu phải được thực hiện như thế nào?

Không thờ chữ Tàu thì lấy chữ gì để mà thờ?

Giá trị của lòng tin

Đọc thêm

Người tạo ra thần

1. Một thời chưa có khái niệm thần linh.

2. Không phải thần đã tạo ra loài người

Bình luận