Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản

Giáo trình Tổ chức sản xuất

Tác giả: Tống Thị Hải Hạnh (chủ biên)
Thể loại: Nông - Lâm - Ngư

Giáo trình Tổ chức sản xuất cung cấp những kiến thức cơ bản về công tác tổ chức sản xuất của trang trại, giúp cải thiện kiến thức và kỹ năng của học viên về tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất: xây dựng quy trình sản xuất, định mức kinh tế kỹ thuật, tổ chức quá trình lao động, tổ chức sử dụng máy móc và vật tư của trang trại. Giáo trình này có thể được giảng dạy độc lập hoặc kết hợp với giáo trình của các mô đun khác trong chương trình dạy nghề “Quản lý trang trại”.
Giáo trình Tổ chức sản xuất có thời gian học tập là 80 giờ, gồm có 5 bài:
Bài 01. Xây dựng quy trình sản xuất
Bài 02. Xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật
Bài 03. Chuẩn bị các điều kiện cần thiết phục vụ sản xuất
Bài 04. Tổ chức sản xuất
Bài 05. Quản lý rủi ro trong hoạt động sản xuất của trang trại
Để hoàn thiện giáo trình chúng tôi đã nhận được sự chỉ đạo, hướng dẫn của Vụ Tổ chức cán bộ – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; ý kiến đóng góp của các cơ sở sản xuất kinh doanh sản phẩm nông nghiệp, các chuyên gia, Ban giám hiệu và các thầy cô giáo Trường Cao đẳng Lương thực – Thực phẩm.
Chúng tôi xin được gửi lời cảm ơn đến tất cả các cơ quan, đơn vị, cá nhân đã tham gia đóng góp nhiều ý kiến quý báu, tạo điều kiện thuận lợi để hoàn thành giáo trình.
Trong quá trình biên soạn chắc chắn không tránh khỏi những sai sót, chúng tôi mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp của độc giả, các nhà khoa học, cán bộ kỹ thuật và các đồng nghiệp để giáo trình hoàn thiện hơn.
Xin chân thành cảm ơn!
Tham gia biên soạn
1. Tống Thị Hải Hạnh (chủ biên)
2. Trần Quốc Việt
3. Nguyễn Vũ Phương Thúy
4. Lê Thị Hương Giang
5. Lê Thị Nguyên Tâm

https://nhasachmienphi.com/

Bình luận