Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản

Luật Thương Mại

Tác giả: Quốc Hội Việt Nam

Ngày 14/6/2005, Quốc hội ban hành Luật Thương mại số 36/2005/QH11, áp dụng đối với các cá nhân hoạt động thường xuyên, độc lập; Các thương nhân hoạt động thương mại; Các tổ chức, cá nhân khác hoạt động có liên quan tới thương mại

Bình luận