Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản

Thơ Ngụ Ngôn La Fontaine

Tác giả: Jean de la Fontaine

Jean de La Fontaine (08/06/1621 – 13/04/1695), nhà thơ cổ điển Pháp, vào Viện Hàn Lâm Pháp năm 1683.

Dưới đây là 43 bài thơ được dịch từ Les Fables (1666-1694) và đã đăng trên các báo Đại Nam Đăng Cổ Tùng Báo, Đông Dương Tạp Chí… trước khi in thành sách năm 1919.
 

Bình luận