Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản

Trăng Lặn

Tác giả: John Steinbeck

Nguyên bản tiếng Anh: The Moon Is Down
Dịch giả: Trương Củng

Gió đưa trăng, trăng đưa gió, 
Trăng lặn rồi gió biết đưa ai?
 

Bình luận