Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản

Trồng cây trong hệ thống Nông lâm kết hợp

Tác giả: Nguyễn Thị Minh Huệ. Thạc sỹ Lâm học - Chủ biên
Thể loại: Nông - Lâm - Ngư

Mô đun Trồng cây trong hệ thống Nông lâm kết hợp là mô đun không thể thiếu trong chương trình của nghề Sản xuất Nông Lâm kết hợp. Mô đun này nhằm cung cấp cho người học Trồng một số loài cây trong hệ thống Nông lâm kết hợp. Từ đó người học có thể vận dụng những kiến thức đã học để lựa chọn được loài cây trồng phù hợp với điều kiện cụ thể ở từng địa phương góp phần nâng cao đời sống cho từng hộ nông dân, ổn định xã hội và bảo vệ môi trường.
Mô đun Trồng cây trong hệ thống Nông lâm kết hợp gồm 4 bài:
Bài mở đầu: Cây trồng trong hệ thống Nông lâm kết hợp
Bài 1: Trồng một số loài cây lâu năm
Bài 2: Trồng một số loài cây ngắn ngày
Bài 3: Trồng một số loài cây che phủ đất
Trong quá trình biên soạn, chúng tôi tập hợp các kết quả nghiên cứu, tài liệu điều tra của các nhà khoa học, của các thầy cô giáo Trường Cao đẳng nghề công nghệ và Nông lâm Đông Bắc và những kinh nghiệm sản xuất của bà con nông dân ở một số vùng, miền trong cả nước.
Mặc dù đã có rất nhiều cố gắng trong nghiên cứu, tập hợp, phân tích, tổng hợp tài liệu nhưng với kinh nghiệm viết giáo trình còn hạn chế, điều kiện làm việc và thời gian có hạn. Do vậy, giáo trình này chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót. Chúng tôi rất mong được sự đóng góp ý kiến từ các nhà giáo,
các chuyên gia, người sử dụng lao động và người lao động trực tiếp trong sản xuất Nông lâm kết hợp để giáo trình được hoàn thiện hơn.
Xin chân thành cảm ơn!
Tham gia biên soạn:
1. Nguyễn Thị Minh Huệ. Thạc sỹ Lâm học – Chủ biên
2. Đào Xuân Thanh Thạc sỹ Trồng trọt

https://nhasachmienphi.com/

Bình luận