Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm. Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản

Vệ Sinh Yếu Quyết

10 Điều Răn Trong Vệ Sinh Quyết Yếu

Tác giả: Hải Thượng Lãn Ông

Vệ sinh phép giữ thân mình

 

Sao cho khoẻ mạnh an ninh mới là

 

Mười điều cơ bản đề ra

 

Thứ nhất: làm lụng, hai là nghỉ ngơi

 

Ba là đừng trái tiết trời

 

Xông pha mưa gió nắng nôi lạnh lùng

 

Còn khi dịch lệ cuồng phong

 

Biết chừng mà tránh, mà phòng mới yên
 

Thứ tư thị hiếu chớ quên

 

Mắt trông ham muốn, lòng quên cương thường

 

Sinh ra làm bậy làm xằng

 

Chữ “tham” sánh với chữ “thâm” một vần

 

Năm là cần phải thủ chân

 

Giữ lòng trong sạch cho thần được yên

 

Định tâm như kẻ tham thiền

 

Bỏ lòng lợi dục đua chen đường đời

 

Sáu là ngủ dậy theo thời

 

Luyện thân, luyện khí đứng ngồi thong dong

 

Làm cho khí huyết lưu thông

 

Chân tay cứng cáp trong lòng thảnh thơi

 

Bảy: răm tửu sắc chơi bời

 

Thoả lòng chốc lát, cuộc đời ngắn đi

 

Tinh hao, chân khí phải suy

 

Nguyên thần ly tán, bệnh gì chẳng sâu

 

Tám: cần ăn uống hàng đầu

 

Nhưng đừng quá bội mà đau dạ dày

 

Kiêng ăn các thứ đắng cay

 

Các thứ sống lạnh tích dầu khó tiêu

 

Chín là nằm ngủ thuận chiều

 

Hướng phương sinh khí(về đông) đầu cao hơn mình

 

Vòng tay lên ngực: mộng kinh

 

Vào giường không nghĩ, thẳng mình ngủ yên

 

Mười nên tắm giặt cho liền

 

Ra ngoài dù, nón không quên trên đầu

 

Đề phòng hàn thấp nhiễm vào

 

Áo quần ấm áp, tà nào dám xâm

 

Mấy điều nên nhớ nhập tâm

 

Tháng ngày giữ trọn, trăm năm thọ trường.

Bình luận